OBSŁUGA INFORMATYCZNA FIRM

Wspólpracując z nami na zasadach umowy serwisowej nasi klienci zyskują przewidywalność kosztów związanych z obsługą informatyczną, nie muszą również ponosić nakładów na stworzenie miejsc pracy, kosztów ubezpieczeń społecznych, dodatkowych, specjalizowanych szkoleń pracowników.

Usługa opieki informatycznej świadczona jest w oparciu o długookresową umowę precyzują zakres wzajemnych zobowiązań, odpowiedzielności i oczekiwanych czasów rekacji. Umowa taka ma charakter modularny. Komponowana jest w oparciu o naszą ofertę i oczekiwania klienta w toku negocjacji. Większość naszych umów ma charakter miesięcznego ryczałtu. Wysokośc ryczałtu zależy od stopnia komplikacji infrastruktury klienta, wyboru opcji serwisowych umowy oraz oczekiwanych parametrów SLA.

blades UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI PRACY
Współpracę z nowymi klientamy rozpoczynamy zwykle od kompleksowego audytu informatycznego. Poznajemy kluczowe systemy klienta i eliminujemy potencjalne nieprawidłowości. Po identyfikacji pożądanych parametrów dostępności kluczowych systemów kilenta wspólnie ustalamy sposoby ich utrzymania.
rozwoj ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ KLIETA
Znając potrzeby naszych klientów pomagamy im wybrać optymalne dla nich rozwiazania. W ramach współpracy uczestniczymy w pracach studialnych i projektowych. W przypadku większych wdrożeń pomagamy w koordynacji prac wszystkich zaangażowanych wykonawców.
backup ARCHIWIAZCJA I BACKUP DANYCH
Rekomendujemy naszym klientom stosowanie dedykowanych systemów archiwizacji i backupu dla krytycznych danych. Pomagamy skonfigurować, wdrożyć oraz utrzymywać systemy archiwizacji i backupu optymalnie spełniające wymagania określone przez klienta. Wraz z naszymi klientami staramy się opracować polityki backupowe optymalnie łączące koszty i bezpieczeństwo.
monitoring2 MONITORING STANU USŁUG
Rozumiemy konieczność ciągłego monitorowania kluczowych systemów informatycznych. Dlatego też naszym klientom oferujemy dostęp do firmowej platformy prezentującej w czasie rzeczywistym informacje o stanie administrowanych przez nas systemów.
naprawa PRZEGLADY I SERWIS KLUCZOWYCH URZĄDZEŃ
Zgadzamy się ze stwierdzeniem iż "lepiej zapobiegać niż leczyć", dlatego też nasi administratorzy starają się zawczasu zwracać uwagę naszych klientów na zbliżające się terminy konserwacji i przeglądów serwisowych, oraz symptomy nadchodzącej awarii.