SZKOLENIA E-LEARNINGOWE

Rozwiązania nauczania na odległość wykorzystujemy w naszej pracy na codzień. Naszym klientom pomagamy w przełożeniu pomysłów na konkretne szkolenia e-learningowe, począwszy od identyfikacji potrzeb szkoleniowych po wdrożenia i obsługę kursu/ów na dedykowanej platformie LMS.

bladesPOMOC W WYBORZE ROZWIĄZANIA
Współpracę z nowymi klientamy rozpoczynamy zwykle od zrozumienia potrzeb klienta. Istnieje kilka równorzędnych platform LMS zarówno komercyjnych jak i opensource. Jedne wspierają branżowe standardy (AICC, SCORM) inne lansuja własne rozwiązania. Są rozwiązania łatwoskalujące się, są również przeznaczone dla pojedyńczych użytkowników. Staramy się pomóc w dokonaniu optymalnego wyboru.

rozwojWDROŻENIE PLATFORMY LMS
Po uwzględnieniu uwarunkowań wydajnościowo, techniczno, finansowych wybrany system LMS trzeba zainstalować, skonfigurować i wdrożyć. Jesteśmy w stanie zaproponować kompleksową usługę wdrożenia całej platformy.

backupPRZYGOTOWANIE TREŚCI SZKOLENIOWYCH
Kiedy już mamy platformę nauczania, trzeba zrobić/zaktualizować/zamówić wykonanie kursu/ów. Pomagamy naszym klientom poprawnie zdefiniować wymagania metodyczne i techniczne szkoleń. Możemy też na zamówienie kurs wykonać i osadzić na platformie LMS.

monitoring2MONITORING PRZEBIEGU SZKOLENIA
Jeśli już kogoś czegoś uczymy, to zwykle chcemy wiedzieć w jaki sposób ten proces przebiega. Pomagamy naszym klientom "wydobyć" z systemu LMS interesujące ich dane, i pomagamy je przetworzyć do przyswajalnej formy.

naprawaOBSŁUGA SZKOLEŃ
Gdy system LMS zaczyna mieć wielu wymagających użytkowników efektywna obsługa szkoleń zaczyna być problemem. Pomagamy naszym klientom optymalnie wykorzystać posiadane przez nich zasoby.