DORADZTWO I KONSULTACJE IT

Znając potrzeby naszych klientów pomagamy im wybrać optymalne dla nich rozwiazania. W ramach współpracy uczestniczymy w pracach studialnych i projektowych. W przypadku większych wdrożeń pomagamy w koordynacji prac wszystkich zaangażowanych wykonawców.

doradztwo3Usługi doradcze są "samodzielną" formą naszej aktywności. Świadczymy je zwykle w ramach realizacji większych projektów informatycznych, gdzie niezbędne jest wsparcie zewnętrznych ekspertów. Wycena kosztu tego rodzaju usługi zależna jest od oczekiwanego zakresu kompetencji naszego eksperta, oraz czasu jego zaangażowania.

Listę projektów, w których braliśmy udział udostępniamy tutaj.

Klientom związanym z nami stałymi umowami na opiekę informatyczną doradzamy, pomagając rozwiązać bierzące problemy:

bluetickOptymalizujemy i monitorujemy wydajność powierzonych nam systemów. Z wyprzedzeniem wskazując naszym klientom miejsca koniecznych inwestycji. Rekomendujemy wykorzystywanie technologii ułatwiających skalowanie wydajności i pomagamy w ich wdrożeniu.

bluetickWspólnie z naszymi klientami planujemy kierunki rozwoju inrastruktury sprzętowo-programowej tak, aby zachować akceptowalny stosunek wydajności do ceny, zarówno w fazie wdrożenia, jak i późniejszej eksplatacji.


bluetickNa etapie studium wykonalności nowych projektów pomagamy "przekuć" oczekiwania na rozwiązania. W fazie realizacji wspieramy naszych klientów monitorując prace wykonawców, oraz koordynując działania zmierzające do poprawnego wdrożenia systemu.

bluetickZdolność do elektronicznej wymiany danych z systemami dostawców lub kontrahentów jest obecnie jedną z podstawowych przewag konkurencyjnych. Pomagamy naszym klientom wdrożyć i eksploatować systemy zgodne z EDI, EDI++, XML.

bluetickZautomatyzowanie przepływu informacji pomiędzy różnymi funkcjonującymi w ramach firmy systemami informatycznymi pozwala pełniej "ogarnąć" realizowane procesy bisnesowe. Pomagamy naszym klientom integrować ze sobą systemy F-K, e-commerce i magazynowe.