USŁUGI INFORMATYCZNE KOMPUTEROWE WARSZAWA ORAZ OKOLICE (ZDALNIE)

Niektóre poważnie wyglądające problemy informatyczne można rozwiązać "od ręki". Nasi informatycy pomogą zdalnie zdiagnozować przyczyny problemu i zaproponują efektywną metodę jego rozwiązania.

informatyk warszawaInterwencje informatyczne to usługi komputerowe, które świadczymy zwykle doraźnie w ramach "gaszenia pożarów" w systemach nowych klientów. Nie wykluczamy jednak współpracy z podmiotami, które preferują działania "akcyjne". Dla podmiotów niebędących stałymi klientami oferujemy godzinowe lub zadaniowe rozliczanie prac.

Klientom zainteresowanym doraźnym rozwiązaniem problemów informatycznych oferujemy:               

bluetick Wstępną, zdalną diagnostykę przyczyn problemu. 
bluetick W razie potrzeby dojazd do klienta ( w okolicach Warszawy) i diagnostykę problemu na miejscu.
bluetick Kopie bezpieczeństawa danych klienta przed podjęciem naprawy.
bluetick Współpracę ze sprawdzonymi serwisami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi sprzętu IT populanych producentów.
bluetick W przypadku awarii kluczowych elementów infrastruktury sprzęt zastępczy do czasu usunięcia problemu.