SZKOLENIA E-LEARNINGOWE

Pomagamy naszym klientom w procesie przygotowywania i osadzania kursów e-learningowych. Utrzymujemy i zapewniamy ciągłość działania platform zdalnego nauczania (LMS).